Acest site este confinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013

Investeşte în OAMENI!
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 - Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” - Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Titlul proiectului: „DE LA LICEU LA VIATA ACTIVA”

Anunturi

Anunturi

EVENIMENTUL DE FINALIZARE AL PROIECTULUI

De aici puteti descarca invitatia la evenimentul de finalizare.

13.11.2015

Pe data de 15.11.2015 se va organiza in cadrul proiectului Targul interregional „Firme de exercitiu ale tinerilor antreprenori din regiunile Sud-Est si Sud Muntenia”, in orasul Constanta.

05.11.2015

Va anuntam ca in perioada 09.11.2015-11.11.2015 se va desfasura in cadrul proiectului „Concurs planuri de afaceri”, urmat de Festivitatea de premiere. Aceasta va avea loc in orasul Pitesti, de unde provine centrul pilot al proiectului – Colegiul Tehnologic „Costin D. Nenitescu”.

02.11.2015

In perioada 06.11.2015-08.11.2015 se va organiza in statiunea Saturn de pe litoralul Marii Negre, Workshop-ul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale – Regiunea Sud Muntenia, unde vor participa elevii inregistrati in cadrul proiectului cu firmele de exercitiu.

26.10.2015

In perioada 30.10.2015-01.11.2015 se va organiza in statiunea balneoclimaterica Amara, Workshop-ul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale – Regiunea Sud-Est, unde vor participa elevii inregistrati in cadrul proiectului cu firmele de exercitiu.

20.04.2015
In cadrul proiectului „De la liceu la viata activa” au fost semnate deja 32 de parteneriate cu societati comerciale si reprezentati ai mediului de afaceri pentru a-i incuraja pe tinerii antreprenori in calatoria lor spre succes. Elevii din proiect au inceput deja sa organizeze, cu ajutorul profesorilor, intalniri de lucru cu partenerii mai sus mentionati. Pana la finalul proiectului se preconizeaza semnarea a 54 de astfel de parteneriate.

INVITATIE EVENIMENT LANSARE

Proiectul „De la liceu la viata activava fi lansat în cadrul conferinţei de joi, 19 februarie 2015, începând cu ora 11:00. Locaţia conferinţei este: Strada Prisaca Dornei, 10A, Bucuresti, Sector 3, restaurant sala de festivitati Camizo.

VA ASTEPTAM CU DRAG!

Adresa e-mail pentru alte detalii si confirmare:

Razvan Gheorghe gh.razvan09@gmail.com

Locatie: Link!

De aici puteti descarca invitatia.

De aici puteti descarca prezentarea.

Anunt

 

In data de 19 februarie 2015, a avut loc conferinta de lansare a proiectului „De la liceu la viata activain sala de festivitati Camizo.

La eveniment au participat 103 persoane. Iar in deschiderea evenimentului   a vorbit Dl. Alexandru Nicolau – Presedinte Asociatia Sprijin pentru Tineret, Dl. Dumitru Tudosoiu –Inspector Scolar General – ISJ Arges  si Dl. Raducu Popescu – Inspector Scolar General – ISJ Constanta, precum si  Dna. Cristiana Cretu – Director Colegiul Tehnic ,, Costin  D.Nenitescu –Pitesti.

Prezentarea proiectului a fost sustinuta de Dl. Adrian Nicolau –Manager Proiect si au fost expuse si aspecte privind beneficiile participarii elevilor la stagii de practica in firme de exercitiu in cadrul proiectelor finantate din Fonduri Europene, Dna Maria Anca – Coordonator regional a enuntat aceste beneficii.

Proiectul vizeaza facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa si colaborarea cu mediul economic real care sa limiteze disparitatile dintre sistemul educational national si piata muncii din Romania si UE. Prin obiectivul general al proiectului se urmareste cresterea competitivitatii pregatirii elevilor/viitorilor absolventi de liceu pentru accederea pe piata muncii.

 

Elaborat de Dinu Nicolescu

Expert informare, publicitate, diseminare

Anunt

 

In data perioada 11.02.2015 -10.12.2015 este implementat proiectul POSDRU „De la liceu la viata activa” ID 149791.

Proiectul iși propune să contribuie la facilitarea tranziției tinerilor elevi si absolvenți de liceu de la școală la viața activă prin dobandirea de competente cheie care sa-i ajute la o rapida integrare pe piata muncii.  Pe de alta parte o parte dintre acestia trebuie sa fie capabili sa-si continue studiile universitare si sa devina specialisti in anumite domenii de activitate.

Proiectul subscrie de asemenea,obiectivului general al POSDRU din Documentul Cadru de Implementare-“dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii”,“asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă,flexibilă şi inclusiv㔺i obiectivelor specifice ce derivă din obiectivul principal.

Proiectul se încadrează în axa 2,domeniul major de intervenţie 2.1.Pregătirea profesională de calitate a viitorilor angajaţi duce la creşterea competitivităţii pe piaţa muncii,la dezvoltarea şi folosirea mult mai eficientă a capitalului uman,la flexicuritatea în muncă.

Sistemul educaţional trebuie să furnizeze o educaţie eficientă şi relevantă în perspectiva vieţii active,stimulând potenţialul individual de creativitate şi autonomie,evitând discrepanţele între educaţie şi piaţa muncii. Ca atare funcționarea FE,vizitele de documentare în mediul de afaceri,activităţile de consiliere şi orientare profesională,concursurile prevăzute în proiect,vin să sprijine elevii pentru intrarea în viaţa activă,să-i motiveze în a fi competitivi și capabili pentru a-şi continua educaţia de-a lungul întregii vieţi,atât pentru a-şi asigura dezvoltarea personală dar şi pentru a se putea adapta schimbărilor din viaţa profesională.

Tinerii primesc sprijin pentru a-şi crea sau pentru a-și identifica locurile de muncă potrivite,sprijin în a preveni abandonul şcolar. Stabilirea unei legături timpurii între şcoală şi piaţa muncii este deosebit de importantă şi eficientă pentru că familiarizează elevii cu locul de muncă,cu viaţa activă.De asemenea,sunt activităţi în proiect prin care se dezvoltă competenţele antreprenoriale ale elevilor.Îmbătrinirea populaţiei impune investirea în tineri prin implicarea şi formarea lor,pentru a favoriza incluziunea lor socială,a cetăţeniei active şi a sănătăţii tinerilor,pentru a realiza un viitor durabil.Un alt punct care se doreste a fi atins in cadrul proiectului este acela de a dezvolta elevilor participanti abilitati de lucru in echipa asigurand astfel parghiile necesare pentru o mai buna integrare in viitoare medii de lucru in cadrul liceului sau in sectoare ale economiei nationale.

Grupul țintă il reprezintă 1350 de elevi din licee care aparțin tuturor județelor regiunilor Sud Muntenia și Sud Est. Consideram ca proiectul urmareste exact prioritățile de dezvoltare a sistemului educational preuniversitar din tara noastra si contribuie prin activitatile sale la realizarea indicatorilor de program ai POSDRU precum si a celor din DCI POSDRU.

 

Elaborat de Dinu Nicolescu

Expert informare, publicitate, diseminare

Firma de exercitiu – realitate virtuala

 

Firma de exercițiu este o metodă inovativă de învățare ce vizează dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru elevi în vederea îmbunătăţirii adaptabilităţii acestora la cerinţele primului loc de muncă relevant.

O metodă interactivă de învățare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, o concepție modernă de integrare și de aplicare interdisciplinară a cunoștințelor, o abordare care asigură condiții pentru probarea și aprofundarea practică a competențelor dobândite de elevi în pregătirea profesională.

Firma de exercițiu este potrivită pentru dobândirea, verificarea și aprofundarea cunoștințelor comerciale, formarea abilităților, a capacităților personale și a modurilor de comportament în toate domeniile din structurile întreprinderii, de la referent până la întreprinzător.

Elevii au posibilitatea de a isi imbunatatii:

 • dezvoltarea spiritului antreprenorial prin realizarea de activităţi specifice unei firme reale;
 • simularea operaţiunilor şi proceselor economice specifice mediului real de afaceri;
 • perfecţionarea limbajului de afaceri;
 • facilitarea trecerii de la şcoală la viaţa activă;
 • dezvoltarea de competenţe şi atitudini necesare unui întreprinzător dinamic: creativitate, gândire critică, rezolvarea de probleme, luare de decizii, asumarea responsabilităţii, lucrul în echipă, iniţiativă, perseverenţă, auto-organizare şi auto-evaluare a resurselor individuale, flexibilitate.

 
Pentru PROFESORII COORDONATORI :

 • realizarea de activități practice cu elevii, cu rezultate concrete și măsurabile;
 • implementarea activităților într-un cadru profesionist, performant, competitiv;
 • pregătirea reală a elevilor pentru piața muncii;
 • creșterea prestigiului unității de învățământ în rândul viitorilor elevi și al părinților/tutorilor acestora;

Implementarea conceptului de “firmă de exerciţiu” îşi propune crearea tipului de întreprinzător dinamic, capabil să dezvolte un nou proces de producţie, să aducă pe piaţă un nou produs sau serviciu sau să descopere o nouă cale de distribuţie.

Rezultatele preconizate în urma aplicării acestei metode sunt:

 • creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor;
 • reducerea perioadei de acomodare la locul de muncă;
 • mai bună adaptabilitate la schimbarea locului de muncă;
 • flexibilitate;
 • asumarea iniţiativei şi a riscului.

 
Structura Firmei de exercițiu

Fiecare firmă de exercițiu este structurată, ca și în activitatea practică, pe departamente: departamentul resurse umane, secretariat, marketing, vânzări, contabilitate ș.a.m.d. Elevii lucrează în cadrul departamentelor, desfășurând activitățile specifice acestora.

Pe lângă posibilitatea contactelor, la nivel național și internațional, un alt punct forte al firmei de exercițiu este simularea. Decizii greșite, care în viața reală a afacerilor pot duce la periclitarea propriei întreprinderi, nu au în firma de exercițiu nici o consecință economică reală.

Ele sunt o parte importantă a experienței proprii a elevilor, un factor esențial al procesului de învățare. Este indicat chiar să se exerseze aceste situații de eșec posibile în economia reală, elevii fiind astfel pregătiți pentru soluționarea / preîntâmpinarea lor. Firmele de exercițiu nu sunt întreprinderi perfecte.

Profesorului coordonator îi este încredințată sarcina de a decide, în mare parte, în ce măsură firma pe care o coordonează se aseamănă cu o firmă adevărată.

Procesele simulate prin firma de exercițiu sunt similare celor din economia reală:

 • Procese de analiză;
 • Procese de planificare;
 • Procese de organizare;
 • Procese de decizie;
 • Procese de execuție;
 • Procese de control.

 

 

Elaborat de Dinu Nicolescu

Expert informare, publicitate, diseminare

 Asociatia Sprijin pentru Tineret 

Comunicat de presa

 

In prima luna de implementare, in data de 19.02.2015 la sala de conferinte Camizo s-a desfasurat evenimentul de lansare a proiectului ,, De la liceu la viata activa’’. La eveniment au participat 103 persoane, reprezentanti ai beneficiarului, partenerilor, Inspectoratele Scolare Judetene Arges respectiv Constanta, Colegiului tehnic ,,Costin Nenitescu’’ Pitesti, invitati din mediul educational si de afaceri ce vor participa la activitatile proiectului pe perioada derularii acestuia.

In cadrul acestui eveniment s-au distribuit materiale publicitare si informative (brosuri, pliante, notes, mape,pixuri, memory stick-uri) tuturor participantilor, au fost realizate si expuse afise, rollup-uri si bannere cu insemnele proiectului la locul de desfasurare a lansarii precum si la sediile beneficiarului si partenerilor.

La evenimentul de lansare al proiectului au fost expuse obiectivele, rezultatele si activitatile proiectului, precum si premisele care au stat la baza elaborarii proiectului de catre beneficiar.

 

Persoana de contact:  Isabela Rosca

Stadiul desfasurarii activitatiilor din proiect

In luna aprilie a fost realizata Procedura de selectie a grupului tinta – elevi participanti la stagiile de practica in intreprinderile virtuale indfiintate in cadrul proiectului “TRANZITIA DE LA SCOALA LA VIATA ACTIVA” si au fost selectati membrii grupului tinta din centrul pilot, fiind inscrisi in grupul tinta un numar de 50 de elevi.
 
Au fost eleborate modele de instrumente ce vor fi utilizate in cadrul activitatii de consiliere. Au fost inscrisi in grupul tinta al proiectului au fost selectati 50 elevi din cadrul centrului pilot, acestia fiind si consiliati.
 
La intrarea in grupul tinta acestia au fost consiliati in vederea distribuirii pe firme de exercitiu dar si in scopul atragerii elevilor sa propuna noi idei de afaceri in FE noi.
 
S-au infiintat 10 FE in cadrul centrului pilot Colegiul Tehnic ,,Costin D. Neniţescu”. Firmele de excercitiu infiintare sunt urmatoarele:

 • FE AMRA SRL
 • FE BLACK PEARL SRL
 • FE CUPTORUL MAGIC SRL
 • FE CYBER TRONICS SRL
 • FE FASHION LOOK SRL
 • FE GENERAL CONSTRUCT SRL
 • FE LORELAY SRL
 • FE MOBEL PROD SRL
 • FE ROGREEN DESIGN SRL
 • FE WORLD TRAVEL SRL

 
In cele 10 firme de exercitiu infiintate, au fost repartizati cei 50 de elevi inscrisi in grupul tinta, in functie de rezultatele activitatii de consiliere.
 
Si a demarat realizarea Platformei On-line Colaborativa Interregionala “PCI NETWORK” pentru firmele de exercitiu. In cadrul platformei se vor putea realiza activitati de: schimb de bune practici si experienta, concursuri, forum, targ virtual al firmelor de exercitiu, relatii comerciale si tranzactii interne ale acestora. De asemenea prin intermediul platformei participantii vor putea completa chestionare de consiliere privind cariera si vor interactiona cu reprezentati ai mediului de afaceri.
 
Astfel s-au realizat specificatiile tehnice pentru platforma si au fost prezentate partenerilor in vederea aprobarii si demararii procesului de realizare a acesteia, s-a realizat o versiune beta care a fost testata pentru functionalitati.
 
 
Elaborat de Dinu Nicolescu
Expert informare publicitate diseminare

Newsletter

 

Proiectul vizeaza facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa si colaborarea cu mediul economic real care sa limiteze disparitatile dintre sistemul educational national si piata muncii din Romania si UE. Prin obiectivul general al proiectului se urmareste cresterea competitivitatii pregatirii elevilor/viitorilor absolventi de liceu pentru accederea pe piata muncii.

Proiectul „De la liceu la viata activa” isi propune sa indeplineasca urmatoarele obiective:

OS1 – Infiintarea si functionarea a 270 de firme de exercitiu ce vor fi inscrise la centrala ROCT

OS2 – Dezvoltarea de competente antreprenoriale si abilitati cheie pentru 1350 de elevi prin participarea la activitatile desfasurate in firmele de exercitiu infiintate in cadrul proiectului

OS3 – Sprijinirea a 1350 de elevi in vederea derularii de activitati in firmele de exercitiu prin acordarea de subventii

OS4 – Consilierea si orientarea profesionala a celor 1350 de elevi pentru facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa si indrumarea in cariera

OS5 – Derularea unei campanii de informare si constientizare a opiniei publice privind contributia derularii de stagii de practica de catre elevi in firme de exercitiu dar si contactul cu mediul de afaceri pentru devoltarea competentelor profesionale ale acestora.

OS6 – Organizarea si desfasurarea a 2 workshop-uri cu tema ,, Dezvoltarea competentelor si abilitatilor antreprenoriale ale elevilor participanti in proiect in fiecare dintre cele doua regiuni de implementare.

OS7 – Crearea unui centru Pilot pentru operarea cu firmele de exercitiu intr-un liceu din regiunea SM pentru schimb de experienta si bune practici.

OS8 – Organizarea unui târg interregional „Firme de exercitiu ale tinerilor antreprenori din regiunile Sud-Muntenia si Sud-Est”.

OS9 – Stabilirea a 54 de parteneriate cu organizatii din mediul de afaceri pentru derularea de actiuni comune prin care elevii sa participe la activitati cu caracter practic si aplicativ.

OS10 – Realizarea si implementarea unei platforme on-line colaborative interregionale „PCI NETWORK”.

In vederea indeplinirii lor, in luna martie 2015 a avut loc depunerea contractarea expertilor ce urmeaza sa se ocupe de implementarea proiectului in cele 2 regiuni, respectiv Sud-Muntenia si Sud-Est.

 

Elaborat de Dinu Nicolescu

Expert informare, publicitate, diseminare


Raport eveniment

 

La evenimentul de lansare proiect au fost distribuite un numar de 103 seturi materiale publicitare incluzand (mapa, brosura, pix, notes, pliant, stick USB).

In data de 19.02.2015 la sala de conferinte CAMIZO, Bucuresti, s-a desfasurat evenimentul de lansare a proiectului ,, De la liceu la viata activa’’. La eveniment au participat 103 persoane, reprezentanti ai beneficiarului, partenerilor, Inspectoratele Scolare Judetene Arges respectiv Constanta, Colegiului tehnic ,,Costin Nenitescu’’ Pitesti, invitati din mediul educational si de afaceri ce vor participa la activitatile proiectului pe perioada derularii acestuia.

In cadrul acestui eveniment s-au distribuit materiale publicitare si informative (brosuri, pliante, notes, mape,pixuri, memory stick-uri) tuturor participantilor, au fost realizate si expuse afise, rollup-uri si bannere cu insemnele proiectului la locul de desfasurare a lansarii precum si la sediile beneficiarului si partenerilor.

 

 • Scopul evenimentuluia fost constituit de cresterea notorietatii proiectului „De la liceu la viata activa”
 • Data evenimentului a fost 19.02.2015.
 • Locatia evenimentului a fost sala de conferinte CAMIZO.
 • Echipa responsabilia de bunul mers al evenimentului a fost constituita din cei doi experti Informare, publicitate, diseminare si manager proiect.
 • Bugetul in care a fost 580 lei
 • Materialele de promovare elaborate pentru eveniment au fost urmatoarele:
Mape – 100 buc
Notes – 100 buc
Pliant – 100 buc
Brosura – 100 buc
Pixuri – 100 buc
USB – 100 buc
Postere – 5 buc
Banner – 1 buc
Roll up – 2 buc

 
 
La eveniment au participat 103 persoane. Iar in deschiderea evenimentului   a vorbit Dl. Alexandru Nicolau – Presedinte Asociatia Sprijin pentru Tineret, Dl. Dumitru Tudosoiu –Inspector Scolar General – ISJ Arges  si Dl. Raducu Popescu – Inspector Scolar General – ISJ Constanta, precum si  Dna. Cristiana Cretu – Director Colegiul Tehnic ,, Costin  D.Nenitescu –Pitesti.

Prezentarea proiectului a fost sustinuta de Dl. Adrian Nicolau –Manager Proiect si au fost expuse si aspecte privind beneficiile participarii elevilor la stagii de practica in firme de exercitiu in cadrul proiectelor finantate din Fonduri Europene, Dna Maria Anca – Coordonator regional a enuntat aceste beneficii.

 

In etapa de pregatire a evenimentului a fost elaborata invitatia:

p2

Program eveniment de lansare:

p1

Elaborat de Isabela Rosca

Expert informare, publicitate, diseminare

Tinerii si practica in liceu

Scopul actual al liceelor este pregatirea viitorilor absolventi in vederea integrarii mai facile pe o piata a muncii diversificata si flexibila,insa,pentru cresterea competentelor profesionale ale viitorilor absolventi trebuie sa oferim o imbunatatire a pregatirii profesionale. Pe de alta parte o parte dintre acestia trebuie sa fie capabili sa-si continue studiile universitare si sa devina specialisti in anumite domenii de activitate.
 
p3
 
Pregătirea profesională de calitate a viitorilor angajaţi duce la creşterea competitivităţii pe piaţa muncii,la dezvoltarea şi folosirea mult mai eficientă a capitalului uman,la flexicuritatea în muncă.
 
p4
 
Sistemul educaţional trebuie să furnizeze o educaţie eficientă şi relevantă în perspectiva vieţii active,stimulând potenţialul individual de creativitate şi autonomie,evitând discrepanţele între educaţie şi piaţa muncii.
 
p5
 
Ca atare funcționarea FE,vizitele de documentare în mediul de afaceri,activităţile de consiliere şi orientare profesională,concursurile prevăzute în proiect,vin să sprijine elevii pentru intrarea în viaţa activă,să-i motiveze în a fi competitivi și capabili pentru a-şi continua educaţia de-a lungul întregii vieţi,atât pentru a-şi asigura dezvoltarea personală dar şi pentru a se putea adapta schimbărilor din viaţa profesională.
 
Tinerii primesc sprijin pentru a-şi crea sau pentru a-și identifica locurile de muncă potrivite,sprijin în a preveni abandonul şcolar.Stabilirea unei legături timpurii între şcoală şi piaţa muncii este deosebit de importantă şi eficientă pentru că familiarizează elevii cu locul de muncă,cu viaţa activă. De asemenea,sunt activităţi în proiect prin care se dezvoltă competenţele antreprenoriale ale elevilor.
 
Proiectul urmareste exact prioritățile de dezvoltare a sistemului educational preuniversitar din tara noastra si contribuie prin activitatile sale la realizarea indicatorilor de program ai POSDRU.
 
Solutia identificata la nevoia de pregatire a elevilor prin FE este obtinerea unor resurse financiare nerambursabile pentru oferirea de conditii optime de pregătire de specialitate,precum si pentru dotarea corespunzatoare a unor firme de exercitiu din diferite domenii,in cadrul carora elevii sa isi dezvolte competentele cerute pe piata muncii si sa interactioneze prin intermediul Centralei Retelei FE (ROCT) cu alte entitati similare create in scoli si licee de la nivel national.

 

Elaborat de Isabela Rosca
Expert informare, publicitate, diseminare